Logotyp

Trådlöst

Huvudur >>

Analoga ur >>

Digitalur >>

Home/ Tillbaka >>

Trådlösa tidsystem

Trådlöst tidsystem för flexibla installationer. Huvuduret ansluts till en sändare som sänder tidsinformationen via radio (869 MHz). Sekundäruren kan placeras upp till 200m från sändaren, beroende på material i väggar och golv.
Sändarens signalstyrka kan anpassas för olika installationer.
Anläggningen kan kompletteras med slavsändare för att utöka räckvidden.

Om sekundäruren tappar kontakten med huvuduret fortsätter de att gå på sin inbyggda tidbas. När kontakten med huvuduret återkommer synkroniseras tiden mot huvuduret igen. De analoga sekundäruren har automatisk avkänning av visarläge. De flesta av Westerstrands digitala och analoga ur kan förses med radiomottagare. Digitala ur drivs med 230VAC medan analoga ur är för batteridrift.

Copyright 2012 - Westerstrand Urfabrik AB - Tel. 0506-480 00 - Fax. 0506-480 51 -