Logotyp

Tidkod

Huvudur >>

Analoga ur >>

Digitalur >>

Fasad/kundanpassade ur>>

Home/ Tillbaka >>

TC (Tidkod)

Denna typ av system kännetecknas av att de tidvisande uren
(såväl analoga som digitala) styrs och drivs med en seriell tidkod,
omfattande information om år, månad, dag, timma och minut,
vilken sänds ut från Westerstrand huvudur typ TIDKOD.
Varje urverk har sin egen mikroprocessor som tar emot tidkod, känner av visarnas läge med magneter och hallsensorer, och därefter automatiskt ställer visarna på rätt tid.
Samtliga ur i ett tidkodsystem anslutes till en 2-trådsbus som kombinerar 24VDC spänningsmatning och den seriella tidkoden.
Denna kombination av spänningsmatning och tidkod på samma kabelpar förenklar såväl kabelförläggning som installation.
Vid installation ställer sig tim- och minutvisarna på analoga ur automatiskt till kl. 12.00 där de avvaktar korrekt tidsinformation via tidkoden från huvuduret.
När uret tagit emot och godkänt tidkoden snabbmatas visarna automatiskt till rätt aktuell tid.
Om systemet omfattar digitalur ställs tiden automatiskt till rätt aktuell tid inom loppet av 2 minuter från det att uret anslutits.
Vid strömavbrott stannar uren tillfälligt. När strömmen återkommer ställs visarna (analoga ur) automatiskt först till kl. 12.00 och därefter till rätt aktuell tid.
Digitalur rättställs automatiskt till rätt aktuell tid inom loppet av 2 minuter.

Copyright 2012 - Westerstrand Urfabrik AB - Tel. 0506-480 00 - Fax. 0506-480 51 -