Logotyp

Produkter

Impulssystem >>

Tidkod >>

NTP >>

Trådlösa tidsystem >>

Fristående ur >>

Marina ur >>

Tidshjälpmedel >>


Home/ Tillbaka >>

Marina ur


Westerstrand tillhandahåller speciella tidsystem för sjöfart. På bilden visas ett exempel på en applikation som både visar den lokala tiden, samt UTC ("Coordinated Universal Time"). Systemet kan styras via en PC och en GPS håller reda på den aktuella positionen.

Copyright 2012 - Westerstrand Urfabrik AB - Tel. 0506-480 00 - Fax. 0506-480 51 -