Logotyp

Impulssystem

Huvudur >>

Tidcentraler >>

Analoga ur >>

Dekorativa ur >>

Digitalur >>

Världstidsur >>

Fasad/Kundanpassade ur>>

Home/ Tillbaka >>

Impulssystem (minut- och sekundimpulser)

Denna typ av system kännetecknas av att de s.k. sekundäruren (såväl analoga som digitala) styrs och drivs med 24VDC polväxlande impulser vilka sänds ut från Westerstrand kvartshuvudur/programhuvudur eller tidcentraler. Impulserna kan vara antingen 1/1-minut, ½-minut eller 1/1-sekund, beroende på om uren är med eller utan sekundvisare.
Ex.    Om impulserna är av 1/1-minutstyp innebär detta att huvuduret eller tidcentralen synkroniserar det anslutna sekundäruret en gång varje minut. Uren ansluts parallellt till huvuduret eller tidcentralen med 2-tråds kabel. Vid installation talar man genom programmering om för huvuduret eller tidcentralen vilken tid de anslutna uren för närvarande visar och därefter ställer huvuduret automatiskt uren till rätt tid med s.k. snabbimpulser. Vid strömavbrott stannar anslutna ur, men när strömmen återkommer snabbimpulseras uren automatiskt till rätt tid.

Copyright 2012 - Westerstrand Urfabrik AB - Tel. 0506-480 00 - Fax. 0506-480 51 -