Logotyp

Fristående ur

Synkronur >>

Quartz >>

GPS >>

Tid/Temperaturdisplay >>


Home/ Tillbaka >>

Fristående ur

Analoga ur för batteri - eller 230 VAC-drift. Ur för 230 VAC finns även med automatisk rättställning via GPS. Vi har även digitala ur för växelvis visning av tid/temperatur/datum.

Copyright 2012 - Westerstrand Urfabrik AB - Tel. 0506-480 00 - Fax. 0506-480 51 -